ŽIVOT

Kako se slažu duhovnost i novac?

Duhovnost je stanje koje se nikada ne postiže,  njemu se teži. Da bismo živeli harmonično, moramo napraviti balans u  svakodnevnom bivstvovanju. To ponekad znači da moramo pomiriti dve stvari koje na prvi pogled deluju nepomirljivo, kao da se sudaraju. Tako je  u odnosu duhovnost-novac.

Podjimo od duhovnika koji se mole okrenuti Bogu i oslobodjeni od ovozemaljskih materijalnih potreba. Ipak i monasi jedu, piju i postoje na ovom svetu koji je matrerijalan, dakle ne mogu se u potpunosti osloboditi materije. Njihova tela su materijalna, imaju zahteve koji se ne mogu zadovoljiti bez novca.

Bogataši koji predstavljaju energiju novca, imaju sve što se njime može priuštiti. Ipak, većina njih odaje se alkoholu, drogama, medju njima je i dosta depresivnih ljudi, duboko nesrećnih. Dakle I oni imaju dušu kojoj je potrebna hrana.  Zaključak, posedovanje novca ne isklučuje posedovanje duše i posedovanje duše ne isključuje posedovanje novca.

Novac je energija koja nam je potrebna da bismo opstali u materijalnom svetu. Duhovnost ipak sa druge strane podrazumeva fokus na  stanje duha i u tu svrhu praktikovanje molitve, zahvalnosti, preispitivanje vlastitih osećanja, pružanje podrške i ljubavi drugima, svest da nismo samo telo koje je potrebno nahraniti već i duh kome je takodje potrebna hrana.

Ostaje pitanje: Kako pomiriti ova dva i živeti u materijalnom svetu a ostati duhovan?

Duhovan čovek nije onaj koji govori o dugovnosti, moli se a pri tome ne misli ono što govori, ne oseća ono što pokazuje. Duhovan nije onaj ko govori loše o novcu i opire mu se jer duhovan čovek zna da živimo u materijalnom svetu i da preživljavanje u istom zahteva i novac. Zato i radimo, da bismo zaradili.

Ali duhovan čovek takodje zna, da novca ima dovoljno i da se ne moramo zbog njega svadjati, ratovati ili se boriti. Radite tako da pomažete drugima a Bog će se pobrinuti za vas i vaše dobro. Dovoljana je svest o tome da smo mi jedno, svi smo Božija deca. Kada vam neko traži pomoć, nemojte gledati kako da mu naplatite, već kako da mu pomognete a kada to učinite pomoć će stići vama, onda kada to bude potrebno.

Mi radimo za sebe kada radimo za druge. Zato pomažite drugima onda kada od toga nemate ni trunke koristi, molite se za njih, radujte se njihovim uspesima, osmehnite se strancu, javite se komšiji, ponudite pomoć, budite blagi prema drugima i postavite se u njihovu poziciju i nikada ne osudjujte, nikada ne kritikujte nečiji rad jer ne znate koliko muke stoji iza njega.

Svaki put kada niste sigurni da li radite ono što vam priliči kao humanom ljudskom biću, zapitajte se: „Da li bih voleo da neko ovo meni učini?“ ili  još bolje,  „Da li bi voleo da ovo neko učini mom detetu?“. Za kraj kada gajite obilje u duši, obilje će vas pratiti i u materijalnom okruženju. Fokus na duhovno obilje, nosi i materijalno obilje jer novac je energija. Ukoliko je imate u sebi imaćete je i oko sebe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *